Toimikunnat tukevat hallitusta tehtävässään

Toimikunnissa toimii yhdistyksen hallituksen nimeämiä yhdistyksen jäseniä sekä yhteistyökumppaneiden edustajia.

Taloustoimikunta toimii toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä kevät- ja syyskokouksen valmistelussa.

Tukiystävätoiminnan ohjausryhmä seuraa tukiystävätoiminnan etenemistä, arvioi toimintaa ja toimii työntekijöiden tukena toiminnan kehittämisessä. 

Kuntoilukummitoiminnan ohjausryhmä seuraa kuntoilukummitoiminnan etenemistä, arvioi ja ohjaa toimintaa yhteistyössä koordinaattorin kanssa. 

Yksinäisten vertaisryhmän ohjausryhmä seuraa yksinäisten vertaisryhmätoiminnan etenemistä, arvioi toimintaa ja toimii työntekijän tukena toiminnan kehittämisessä.