Hyvä vanhuus -teesi

Kun tulen siihen vaiheeseen elämässäni, että tarvitsen ulkopuolisen apua selviytyäkseni arjesta, toivoisin seuraavia asioita:

  • Yksilöllisyyttäni ja itsemäärämisoikeuttani kunnioitettaisiin.
  • Perustoimeentuloni olisi turvattu.
  • Kaikenpuolinen turvallisuuteni olisi taattu.
  • Halutessani voisin ulkoilla ja vierailla ystävieni luona.
  • Saisin tarvitsemaani apua ja hyvää hoivaa elämäni loppuun saakka. Avun tarpeen arviointi ja avun saanti toteutuisivat viiveettä.
  • Voisin voimavarojeni rajoissa vielä osallistua ja tehdä jotain hyödyllistä ympäristölleni ja kanssaihmisilleni.
  • Minua ei unohdettaisi, omaisteni ja ystävieni läsnäolo mahdollistettaisiin.
  • Minua tulee kuulla hoitoani suunniteltaessa. Jos olen laatinut hoitotahdon, sitä tulee noudattaa.

Hyväksytty Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokouksessa 2011.