Tiedotustyöryhmä

Tiedotusryhmä tuottaa yhdistyksen jäsenille vuoden aikana neljä jäsenlehteä. Lehti ilmestyy maaliskuussa, toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa. Ryhmä kirjoittaa muun muassa tiivistelmiä ja haastatteluja sekä ottaa kuvia lehteen ja arvioi lehden sisältöä kohderyhmän näkökulmasta. Lehden taitosta, painatuksesta ja postituksesta huolehtivat työntekijät.

Tiedotusryhmä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta myös jakamalla yhdistyksen esitteitä ja tapahtumakalentereita sekä jäsenlehtiä eri puolille Turkua.

Ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa.