Vanhusten hyvinvoinnin edistämistä sekä etujen ja oikeuksien valvontaa arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi vuodesta 2002

Toimintamme lähtökohtana ovat kotona asuvat ikäihmiset, jotka kaipaavat arkeensa mielekästä tekemistä. Kaikki toimintamme on maksutonta ja olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Järjestämme säännöllistä avointa ryhmätoimintaa, jonka lisäksi meillä toimii neljä STEA-avusteista hanketta. Kaikki yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 


Tarjoamme mahdollisuuden tehdä merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa monenlaisessa eri vapaaehtoistehtävässä. Vapaaehtoisena sinulla on tukenasi yhdistyksen henkilökunta. Voit tutustua vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin Tule vapaaehtoiseksi otsakkeen kautta.

Hyvä vanhuus-teesi

Kun tulen siihen vaiheeseen elämässäni, että tarvitsen ulkopuolisen apua selviytyäkseni arjesta, toivoisin seuraavia asioita:

  • Yksilöllisyyttäni ja itsemäärämisoikeuttani kunnioitettaisiin.
  • Perustoimeentuloni olisi turvattu.
  • Kaikenpuolinen turvallisuuteni olisi taattu.
  • Halutessani voisin ulkoilla ja vierailla ystävieni luona.
  • Saisin tarvitsemaani apua ja hyvää hoivaa elämäni loppuun saakka. Avun tarpeen arviointi ja avun saanti toteutuisivat viiveettä.
  • Voisin voimavarojeni rajoissa vielä osallistua ja tehdä jotain hyödyllistä ympäristölleni ja kanssaihmisilleni.
  • Minua ei unohdettaisi, omaisteni ja ystävieni läsnäolo mahdollistettaisiin.
  • Minua tulee kuulla hoitoani suunniteltaessa. Jos olen laatinut hoitotahdon, sitä tulee noudattaa.

Hyväksytty Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokouksessa 2011.