Haluaisitko tehdä meille opinnäytetyön?

Meille on mahdollista tehdä opinnäytetyö.

Sovitaan yhdessä työn ohjauksesta, materiaalien hankinnasta, tutkimusongelman rajauksesta ja tutkimuksen aikataulusta. Tulosten raportoinniksi riittää gradu/opinnäytetyö. Meille tulee oikeus käyttää työtä omassa raportoinnissamme ja muussa tiedottamisessa. Mainitsemme tutkimusta lainatessa nimesi.

Gradusta/opinnäytetyöstä tulee jättää pois organisaation tunnistamista helpottavat, salaisina pidettävät tiedot. Yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta maksaa opinnäytetyöstä/gradusta palkkaa, mutta tuemme sinua prosessin aikana.

Tutustu muiden tekemiin opinnäytetöihin:

Ilmoita halukkuudestasi tehdä opinnäytetyösi meille