Sääntömääräiset kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset ovat yhdistyksen tärkeimpiä kokouksia. Niistä määrätään yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä. Sääntömääräisissä kokouksissa täytyy käsitellä seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa, ja silloin

  • käsitellään toimintakertomus
  • vahvistetaan tilinpäätös
  • myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa, ja silloin päätetään

  • jäsenmaksun suuruus
  • toimintasuunnitelma
  • tulo- ja menoarvio
  • yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  • valitaan toiminnantarkastajat / tilintarkastajat.

Yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin voi osalllistua äänioikeutettuna kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet, myös kunniajäsenet.