Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelujaksosta Turun Seudun Vanhustuessa

Turun ammatti-instituutti, merkonomin perustutkinto 

Asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta, pienyrityksen markkinointiviestintä ja työyhteisössä toimiminen

Olen ensimmäisen vuoden aikuisopiskelija ja suoritin Turun Seudun Vanhustuella ensimmäisen työssäoppimiseni ja näytöt. Työssäoppimispaikaksi tämä valikoitui minulla hieman sattumalta. Tulin alun perin vain tutustumaan Lounatuulet yhteisötaloon, mutta kun kuljin Vanhustuen toimiston ohitse, kiinnostukseni heräsi, ja päätinkin kysellä mahdollista työssäoppimispaikkaa heiltä. Työssäoppimisjaksosta sovittiinkin saman tien ja aloitin sen reilu parin viikkoa myöhemmin. En olisi voinut olla onnekkaampi, sillä paikkana Vanhustuki osoittautui sopivan minulle erinomaisesti. Vanhustuella pääsin toimimaan minulle mieluisissa tehtävissä, sopivassa suhteessa toimistohommissa ja asiakastyössä.  

Pääsin tekemään oman osani erilaisista projekteista, joita toimistolla tai yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin syksyn aikana. Toimistolla järjestimme esimerkiksi kirpputorin, jonka ylläpitämiseen osallistuin. Lisäksi joulun lähestyessä sain toteuttaa joulun ajan käsityömyymälän toimistolla ja olin myymässä tuotteita myös Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen myyjäisissä. Työnkuvaani kuuluivat tapahtumissa mukana olon lisäksi myös niiden markkinointi, eli pääsin tekemään mainoksia, esitteitä, pääsylippuja jne.  

Vaikka niin sanotut toimistotyöt olivatkin minulle mieluisia, eniten nautin kuitenkin asiakaspalvelutyöstä todella ihanien asiakkaiden parissa. Vanhustuen toimistolla tunnelma on lämmin ja välitön, joten sinne oli minun, kuin varmasti myös asiakkaiden mukava tulla. Työntekijät ottivat alusta alkaen minut iloisesti vastaan ja auttoivat tilanteessa kuin tilanteessa. Tunsin itseni todella tervetulleeksi. Suosittelen ehdottomasti Vanhustukea työssäoppimispaikaksi kaikille opiskelijoille.  

18.12.2023  Hanna-Kaisa Rupponen 

Jyväskylän yliopisto, Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

Asiantuntijaharjoittelu

Opiskelen toista vuotta gerontologian ja kansanterveyden maisteriopintoja ja suoritin harjoitteluni Turun Seudun Vanhustuki ry:ssa keväällä 2023. Minulle oli tärkeää päästä harjoitteluun nimenomaan yhdistykseen tai järjestöön. Halusin harjoitteluni aikana päästä tutustumaan kolmannella sektorilla työskentelyyn ja osallistua yksinäisiä ikääntyneitä henkilöitä tukevaan ja osallistavaan toimintaan. Onnekseni minulle löytyi harjoittelupaikka Turun Seudun Vanhustuki ry:sta. Vanhustuki ry:ssa opin valtavasti uutta yhdistystyön kokonaisuudesta.

Pääsin harjoitteluni aikana monenlaiseen mukaan. Tutustuin yhdistyksen eri projekteihin, eli tukiystävä-, kuntoilukummi- ja yksinäisten vertaistuki -toimintaan sekä uuteen keikka-apu-toimintaan. Sain kattavan käsityksen projektityöskentelystä ja siihen liittyvistä monipuolisista ja kiinnostavista työtehtävistä. Olin mukana monessa kokouksessa, palaverissa ja tapahtumassa toiveideni mukaisesti. Pääsin osallistumaan esimerkiksi yhdistyksen kevätkokoukseen, Eväitä Arkeen -tapahtumaan, palavereihin eri vanhustyötä tekevien tahojen kanssa sekä vapaaehtoisten ensiapukoulutukseen ja Kuntoilukummi-projektin tuettavien tapaamiseen. Osallistuin myös edunvalvontatyöryhmän kokouksiin. Sain osallistua myös esimerkiksi pelikerhoon ja elämäkertapiiriin. Näissä yhdistyksen avoimen toiminnan kerhoissakin oli kiva päästä vierailemaan, niissä oli leppoisa ja lämmin tunnelma!

Toivoin saavani harjoitteluni aikana jonkun virkistysretken vanhuksille toteutettavaksi. Sainkin tehtäväkseni suunnitella ja järjestää tapahtumaa, josta muodostui lopulta Vanhustuen puistotapahtuma. Se toteutettiin 10.5.2023 Turun linnalla, Linnanpuistossa. Tätä liikunta-, info- ja virkistystapahtumaa oli kiva järjestää ja oli hienoa sitäkin kautta päästä tutustumaan eri tahoihin, jotka tekevät töitä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Yhteistyökumppanit lähtivät innoissaan mukaan järjestämään tapahtumaan ohjelmaa ja pitämään infopistettä ja asiakkaat vaikuttivat kiinnostuvan tapahtumasta. Tapahtuma oli onnistunut ja tavoitti mukavasti ihmisiä, ilma oli aurinkoinen ja tunnelma puistossa iloinen! Puistotapahtumassa oli hauskaa tavata ihmisiä ja esimerkiksi jumpata ja pelata mölkkyä yhdessä. Oli myös hienoa päästä edunvalvontatyöryhmän kanssa suunnittelemaan Fölin käyttöön liittyvää kyselyä, johon kerättiin vastauksia tapahtumassa ja josta kerätyn palautteen koonti lähetetään eteenpäin. Tapahtuma ja sen järjestäminen tuntui itselleni tärkeältä tehtävältä ja oli kokonaisuudessaan hieno kokemus. 

Kiitos kivasta ja opettavaisesta harjoittelusta Vanhustuen työporukalle sekä kaikille vapaaehtoisille ja asiakkaille, joita pääsin harjoitteluni aikana tapaamaan!

12.5.2023 Jenna Kiviranta

Metropolia Ammattikorkeakoulu, toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapian tutkinto-ohjelma, työelämäharjoittelu 10 op  

Opiskelen monimuoto-opintoina toimintaterapeutiksi nyt toista vuotta, suoritin työelämäharjoitteluni Turun Seudun Vanhustuessa alkuvuodesta 2023. Minulla ei ole kokemusta ikääntyneiden kanssa työskentelystä tai vastaavanlaisesta toiminnasta laisinkaan, joten jo tästä syystä koin jaksoni hyvin mielenkiintoiseksi.

Sain tutustua yhdistyksen toimintaan laajalla skaalalla, ja minut otettiin oikein hyvin ja lämpimästi mukaan työporukkaan. Sain paitsi tilaa työskennellä itsenäisesti ja tuoda omia ajatuksia esille, myös aina tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Kokemusta kertyi niin vertaisryhmä-, tukiystävä- ja kuntoilukummitoiminnasta, kuin asiakkaiden kohtaamisestakin.

Oli myös hienoa nähdä ns. aitiopaikalta, millaista järjestötyö on. Kolmas sektori on jäänyt minulle aika vieraaksi, joten työharjoitteluni myötä tietämykseni ko. toiminnasta kasvoi hurjasti! Kuusi viikkoa harjoittelua kului myös todella nopeasti. Voin suositella paikkaa varauksetta kaikille alasta tai vastaavanlaisesta toiminnasta kiinnostuneille!

14.3.2023 Emilia Tyynmaa

Turun Ammatti-instituutti, liiketalous

Merkonomin perustutkinto

Asiakaspalvelu sekä Työyhteisössä toimiminen (30 0p)

Olen alanvaihtaja ja opiskelen Turun Ammatti-instituutissa liiketalouden Merkonomin perustutkintoa. Suuntaudun lähinnä toimistoalan työtehtäviin. Etsin harjoittelupaikkaa ja yhdistys myös tuli vastaan. Olin heti kiinnostunut koska pidän ihmisten auttamisesta. Itse olen nuorena ollut vähän aikaan vapaaehtoistyössä vanhusten ystävätoiminnassa. Suoritin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä Asiakaspalvelunäytön sekä Työyhteisössä toimiminen näytön yht. (30 0p). Osallistuin yhdistyksessä Tukiystävätoiminnan ystävän peruskurssille (3h). Siellä kerrottiin todella hyvin millaista toiminta on. Myös kuntoilukummi-toiminnasta kerrottiin.

Minut otettiin hyvin ystävällisesti vastaan harjoitteluun. Asiakaspalvelu, ikäihmisten vastaanottaminen tilaisuuksiin sekä kahvien keittäminen ja tarjoilu olivat mukavia tilaisuuksia olla avustamassa. Sain tehtäväkseni Black-Week myyntitapahtuman markkinoinnin. Tutustuin Publisher-sovellukseen, sain neuvoa ja tein mainoksia, mikä oli mielenkiintoista. Käytin Excel-sovellusta, johon merkattiin mm. tapahtumissa kävijät ja opinkin monipuolisemmin käyttämään Exceliä. Tein tapahtumakalenteita, mihin kirjoitetaan ikäihmisten tapahtumat yhdistyksessä ja Ruusukorttelissa sekä kirjastossa pidettävät luennot. Lisäksi tein viikko-ohjelman ulkoständi-ilmoituksia. Tapahtumia on runsaasti tarjolla ja kerroin myös läheiselleni näistä. Olin myös syntymäpäivä-kahvituksessa mukana mikä oli oikein lämmin henkinen tilaisuus.

Kiitokset Vanhustuen väelle hyvästä harjoittelukokemuksesta!

Suosittelen Vanhustukea harjoittelupaikaksi kaikille jotka ovat kiinnostuneita yhdistystoiminnasta ja ikäihmisten tukemisesta, todella lämpimässä yhteistyö hengessä Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä.

22.12.2023 Melissa Brander

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Asiakastyön projektiharjoittelu (5 op)

Olen ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelija ja suoritin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä asiakastyön projektiharjoittelun. Harjoittelupaikkaa etsiessä löysin tämän yhdistyksen. Vanhustuki ry kuulosti mielenkiintoiselta harjoittelupaikalta. En ole ennen ollut mukana järjestötoiminnassa ja tämä yhdistys oli minulle uusi.

Tutustumiskäynnillä sain tietää enemmän yhdistyksestä, esim. ystävä- ja kuntoilukummitoiminnasta sekä työntekijöiden työstä. Osallistuin myös syntymäpäiväkahveille, jossa sain tavata asiakkaita. Minulle ehdotettiin projektina levyraadin järjestämistä joka keskiviikko. Asiakkaat olivat kovasti toivoneet levyraatia. Pidin levyraadin yhteensä kuusi kertaa ja teemoina olivat mm. ystävyys, matkustaminen sekä 60-70-luvun kappaleet. Tavoitteena oli esittää monipuolista musiikia ja sen avulla herättää keskustelua ryhmässä. Levyraadin pitäminen toi paljon erilaisia kokemuksia ja positiivista palautetta sekä asiakkaita että ohjaajilta. Sain enemmän itsevarmuutta ohjaamiseen ja oli mukava keskustella asiakkaiden kanssa erilaisista teemoista ja tapahtumista. Ohjaajat olivat mukavia ja auttoivat aina tarvittaessa. Sain heiltä myös uusia ideoita levyraadin toteuttamiseen.

Turun Seudun Vanhustuki ry oli mukava harjoittelupaikka, jossa on kannustavat ohjaajat sekä ihanat asiakkaat. Jokainen voi osallistua vapaaehtoistoimintaan. Suosittelen kaikille opiskelijoille harjoittelupaikaksi Vanhustuki ry:tä.

12.12.2022 Anna-Lidia Eriksson 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, geronomi (AMK)

Gerontologinen sosiaalipalvelutyö -harjoittelu (8op)

Olen toisen vuoden geronomiopiskelija ja suoritin ensimmäisen harjoittelu tulevana geronomina Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Kokemus on ollut ihan mielettömän ihana. Minut otettiin hyvin vastaan ja saanut olla osana työyhteisöä, olen kokenut kuuluvani joukkoon.

Järjestötoiminta ei ollut entuudestaan tuttu, joten harjoittelujakson myötä olen hyvin päässyt tutustumaan siihen ja päässyt tutustumaan myös muiden järjestöjen toimintaan. Olen päässyt tukiystävätoiminnan kautta kotikäynneille ja kerran kuntoilukummi toiminnan kautta. Pääsin mukaan syntymäpäivä kahvitukseen sekä avoimeen ryhmätoimintaan. Yksinäisten vertaistuki toimintakin mielenkiintoinen.

Oppinut harjoittelun myötä kuinka pienistä asioista iäkkäät ovat kotona asuessaan yksin kiitollisia ja kuinka paljon ystävän saaminen järjestön kautta merkitsee heille. Harjoittelu on myös vahvistanut minua siitä, että valmistuttuani haluan työskennellä ikäihmisten palveluohjauksen parissa.

Suosittelen kaikille lämpimästi Turun Seudun Vanhustuki ry:tä harjoittelupaikaksi jos vähäänkään kiinnostaa järjestötoimintaan tutustuminen sekä iäkkäiden kanssa työskentely.

2.12.2022 Nelli Tähtinen

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Esimiestyön tai vaativan asiakkaan harjoittelu

Olen toisen vuoden sosionomiopiskelija Turun ammattikorkeakoulusta ja suoritin toisen harjoittelujaksoni Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Minulla on aikaisempaa osaamista ainoastaan nuorten kanssa työskentelystä, jonka takia halusin hypätä ikäjanan toiseen päähän. Syvennyn opinnoissani aikuissosiaalityöhön, joten tämä oli hyvä mahdollisuus tutustua myös kyseiseen asiakasryhmään. Halusin myös tutustua järjestötyöhön, sillä se oli minulle täysin vieras.

Harjoittelussani pääsin tutustumaan pääasiassa ystävätoimintaan, sekä hieman yksinäisten vertaistukiryhmään. Työtehtäviini kuului paljon muutakin, kuten tietovisan pitämistä, osallistumista työkumppaneiden erilaisiin tapahtumiin sekä syntymäpäiväkahvien järjestämistä. Pääsin myös osallistumaan järjestöjen työryhmän toimintaan, joka vielä laajensi käsitystäni järjestökentästä. Koin myös oppivani konkreettisesti asioita, kun päivitin ja tein korjauksia esim. yhteystietolistaan erilaisista järjestöistä sekä taulukkoa ikäihmisten eri palveluista. Tärkeää oli myös erilaiset kohtaamiset ikäihmisten kanssa.

Suosittelen Vanhustukea harjoittelupaikaksi kaikille, jotka haluavat kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä, sekä tutustua järjestötoimintaan.

5.6.2022 Ronja

Humanistinen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK) 

Kehittävä harjoittelu (15 op) ja opinnäytetyö (15 op) 

Olen kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Humakin Turun kampukselta, ja suoritin opintoihini kuuluvan viimeisen harjoitteluni Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä ajalla tammikuu-maaliskuu. Päädyin harjoitteluun yhdistykselle, koska olin tehnyt aiemmat harjoitteluni nuorisotyössä ja halusin päästä tutustumaan myös johonkin erilaiseen kohderyhmään. Vanhustyön lisäksi järjestömaailma oli minulle vieras, joten Vanhustuesta saadut kokemukset osoittautuivat minulle todella kallisarvoisiksi. 

Jo ensimmäisenä päivänäni sain huomata, että tässä on poikkeuksellisen yhteisöllinen, kannustava ja helposti lähestyttävä työyhteisö. Tunsin, että minut otettiin tasaveroisena jäsenenä mukaan porukkaan, osaamiseeni luotettiin ja mielipiteitäni arvostettiin. Sain sopivassa määrin vastuuta sekä vapauden toteuttaa harjoitteluuni kuuluvia kehittämistehtäviä. 

Työtehtäväni Vanhustuella olivat hyvin monipuolisia, kuten tietovisan ohjausta, syntymäpäiväkahvien emännöintiä, vierailuja yhteistyökumppaneiden luokse sekä erilaisiin työryhmiin ja palavereihin osallistumista. Uskon, että yksi harjoittelun suurimpia anteja ovat sen aikana luomani verkostot, ja niillä tulee toivottavasti olemaan iso merkitys alalle työllistymisen kannalta. Tunnen myös, kuinka rohkeuteni ja itsevarmuuteni ryhmänohjaustilanteissa ovat kasvaneet, mikä on erittäin tärkeää tulevalle yhteisöpedagogille. 

Samaan aikaan harjoitteluni kanssa käynnistelin opinnäytetyöprojektiani, joka tulee keskittymään avoimen toiminnan vapaaehtoisten perehdyttämiseen. Vaikka harjoitteluni päättyy, jatkan loppukevään ajan yhteistyötä yhdistyksen kanssa opinnäytetyöni merkeissä. 

Suuret kiitokset Vanhustuen väelle tästä erittäin hyvästä harjoittelukokemuksesta, ja suosittelen tätä harjoittelupaikkaa myös kaikille muille, jotka haluavat oppia kivassa porukassa paljon uusia asioita! 

8.3.2022 Johanna Viitaniemi

Novia Yrkeshögskolan, sosionomi (AMK)

Samhällsinriktat socialt arbete (15 op)

Opiskelen kolmatta vuotta Novia ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja olen suorittanut harjoittelujaksoni Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Ohjaajani on ollut Katri Korvela. Harjoittelun tavoitteena on kehittää yhdistykselle tuote tai ohjelma, josta voisi olla hyötyä myös harjoittelujaksoni jälkeen. Harjoitteluni tarkoitus oli näin ollen kirjoittaa uudelle toiminnalle, yksinäisten vertaisryhmälle, käsikirja. Olen yhdessä Katrin kanssa suunnitellut ja kirjoittanut tämän käsikirjan. Toivon että järjestö kokee, että tästä käsikirjasta on hyötyä myös tulevaisuudessa.

Työskentely järjestössä on mukavan antoisaa ja tarpeeksi haastavaa. Olen tutustunut harjoitteluni aikana järjestön rakenteeseen, sen toimintoihin ja tietysti henkilökuntaan. Minulle on tullut selväksi jo varhaisessa vaiheessa, että järjestössä todellakin välitetään ikäihmisten hyvinvoinnista. Tämän eteen on myös jokainen valmis tekemään töitä ja se oli minulle hyvin motivoivaa. 

Työympäristö on sopivan rento ja jokainen saa tuoda oman persoonsa esiin, kuten minäkin. On ensisijaisen tärkeää, että pienessä työyhteisössä saa ja uskaltaa olla oma itsensä. Tämä oli minun ensimmäinen kertani, kun sain työskennellä ikäihmisten kanssa ja olen tästä pitänyt. Se on antoisaa ja kun ikäihminen kertoo, kuinka hän arvostaa työntekijöiden työpanosta, niin se lämmittää mieltä ja silloin myöskin ymmärtää kuinka tärkeää työtä tekee. Suosittelen kaikkia saman alan opiskelijoita kokeilemaan työskentelyä ikäihmisten kanssa!

16.12.2021 Viktor

Satakunnan Ammattikorkeakoulu, kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Kuntoutuksen ohjauksen harjoittelu järjestösektorilla, 5 op.

Olen toisen vuoden opiskelija Satakunnan Ammattikorkeakoulusta. Sain mahdollisuuden päästä suorittamaan järjestöharjoittelua Turun Seudun Vanhustukeen maaliskuun ajaksi. Itselleni koko järjestömaailma oli vieras, joten mitään ennakkokäsityksiä ei ollut toiminnasta. Oli erittäin mielenkiintoista ja antoisaa nähdä ja kuulla, kuinka järjestösektori toimii konkreettisesti ja millaista yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ja kuinka paljon! 

Pääsin tutustumaan kaikkien järjestössä toimivien työntekijöiden toimenkuviin ja sain osallistua myös ryhmien toimintaan. Olin mukana myös muutamalla kotikäynnillä työntekijän kanssa ja se oli antoisaa. Erilaiset työryhmät ja webinaarit, joihin pääsin osallistumaan, antoivat myös erittäin hyvin kuvaa järjestöjen toiminnasta ja yhteistyöstä keskenään.  

Vaikka poikkeusoloissa eletäänkin tällä hetkellä, ei se kuitenkaan sulkenut kaikkea toimintaa ja yllätyinkin siitä, miten hienosti ryhmätoimintaa oli järjestetty etänä ja aktiivisia osallistujia oli mukana niissä. 

Harjoittelujaksoni lyhykäisyydestä huolimatta, sain kokea erittäin onnistuneen ja antoisan jakson Turun Seudun Vanhustuessa. Kiitos vielä kaikille!

8.4.2021 Kira Pekkinen 

Turun Aikuiskoulutuskeskus, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)

Opiskelen hoiva-avustajaksi Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa ja suoritin kasvun- ja osallisuuden harjoittelujakson yhdistyksessä erittäin poikkeuksellisena aikana tammi-helmikuussa 2021. Maailmanlaajuinen pandemia on valloillaan Korona-viruksen jyllätessä ja hankaloittamassa asioita.

Yhdistyksessä ja harjoittelujaksoni aikana tämä näkyi lähes kaiken toiminnan siirtymisenä verkkoon ja etäyhteyksien varaan. Lähes kaikki asiakaskäynnit toimistolla olivat tauolla ja odoteltiin kovasti tilanteen normalisoitumista. Jakson tarkoituksena oli oppia huolehtimaan kasvusta ja kehityksestä, lähinnä lapsilla. Työ- ja koulutushistoriani vuoksi sain tilaisuuden suorittaa jakso ikääntyneiden parissa. 

Jokapäiväisessä toiminnassa jakson aikana sain tilaisuuden nähdä ja kokea miten ikääntynet ovat ottaneet verkon ja etäyhteydet omikseen; vaihtelevalla menestyksellä sanoisin. Harjoitteluviikot sisälsivät ihania hetkiä, naurua ja onnistumisia sekä harmitusta vallitsevasta tautitilanteesta.

Yhdistys tarjosi etäryhmiä; kielikylpyä, elämänkertapiiriä, tietovisaa ja luentoja eri ikääntyneitä koskettavista aiheista. Ikääntyneet ovat ottaneet omikseen näihin liittymisen etäyhteyksin; hienoa saada kokea heidän ilahtuneet ilmeensä ja helpottuneet äänensä, kun oli etätapaamisten aika. Samalla tunsin surua siitä, miten he kaipasivat fyysisiä tapaamisia, lähellä oloa, halauksia ja kontaktia toisiin ihmisiin sekä rupatella kahvikupposen parissa rauhassa.

Harjoittelujakson aikana sain monipuolisesti tutustua ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Sain vedettäväkseni ryhmiä pelikerhosta englannin kielikylpyyn. Haastattelin työntekijöitä heidän työnkuviinsa tutustuen ja käytännön työtehtäviä seuraten. Koin, että minut otettiin tervetulleena vastaan, sain paljon uutta tietoa vanhustyöstä, vinkkejä tulevaan ja roppakaupalla mukavia kokemuksia. Olen kiitollinen tilaisuudesta olla hetken mukana tällaisessa työyhteisössä.

19.2.2021 Erja Jokiaho

Turun yliopisto, Master of Social Sciences

Internship (5op)

I am a 2nd year Gender Studies Masters student at the University of Turku. I interned here from August to December 2020. 

My internship experience had exposed me to a wide range of direct and indirect work involving socio-emotional wellbeing of elderly. Interning here during the Covid situation had given me deeper insight on fast-changing and immediate challenges faced by elderly and the organization. 

For direct work with service-users, I am humbled to be able to facilitate a weekly English Conversation club with elderly. These weekly sessions not only allowed me to better understand the daily lives and perspectives of elderly, I also hear first-hand histories of Turku and Finland. This experience kills two birds with one stone for a Humanities student, like me, as I gained applied experience and historical knowledge.  

In supporting daily operations, I was able to observe how staff build trustful relationships with elderly, volunteers and various stakeholders. I was also exposed to indirect work, participating in program planning and evaluation discussions, and incorporating sustainable development goals (SDGs) into organizational planning. It has been a wonderful experience as staff were very open to share about their work, and valued my inputs when brainstorming.

Interning during the Covid situation had also highlighted opportunities and challenges that have been invisible to the society, but glaring in elderly services, i.e. the digital divide, loneliness and isolation faced by elderly.

I recommend students who are interested in gaining real-life knowledge related to aging and elderly to intern in this friendly environment.

21.12.2020 Dionysia Kang

Novia Yrkeshögskolan, sosionomi (AMK)

Samhällsinriktat socialt arbete (15 op)

Opiskelen sosionomiksi ammattikorkeakoulu Novia:ssa. Olen suorittanut harjoittelun Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Elokuussa olin toimiston puolella ja marraskuussa minulla oli mahdollisuus tutustua tarkemmin tukiystävätoimintaan. Tällä tavalla minulla oli hyvä aikaa ensiksi tutustua koko yhdistyksen toimintaan. Mitä he tarjoavat ja mihin toimintaan ikäihmisille on mahdollisuus osallistua. Korona-aikana toimintaa ei ole voinut järjestää samalla tavalla ja oli mielenkiintoista miten hyvin toimintaa on voinut järjestää myös etänä.

En ole aikaisemmin työskennellyt ikääntyneiden kanssa ja koen että olen harjoittelujaksostani saanut hyvät kokemukset.  Ymmärrän myös enemmän millä tavalla me voimme olla tukemassa ja auttamassa vanhuksia arjessa. Täällä on myös ollut mahdollista tutustua vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja nähdä sitä tärkeä työtä mitä he tekevät.

4.12.2020 Sonja Hjulfors

Turun ammattikorkeakoulu, fysioterapia (AMK)

Valinnainen harjoittelu (6op)

Opiskelen kolmatta vuotta Turun ammattikorkeakoulussa ja tavoitteenani on valmistua fysioterapeutiksi keväällä 2020. Opintoihimme kuuluu pakollisten harjoitteluiden lisäksi kolme valinnaista harjoittelujaksoa, joista onnellisten sattumien kautta, yhden suoritin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä syksyllä 2019. Yhdistyksessä tehty harjoittelujakso on epätyypillinen alallamme, mutta lehtorini ehdotettua paikkaa minulle, päätin käydä katsomassa mitä tämä harjoittelu tarjoaisi. Yhdistystoiminta ei ollut minulle entuudestaan tuttua ja yhdistysten sijoittuminen palveluntarjoajana kaupungin palveluiden sekä yksityisten palveluiden lomaan oli jäänyt minulle epäselväksi. Harjoittelu Turun Seudun Vanhustuessa tarjosi minulle kattavan näkymän yhdistystoimintaan ja palveluihin, joita tässä tapauksessa ikäihmisille tuotetaan.

Olen aiemmin tehnyt harjoittelujakson geriatriselle kuntoutusosastolle, jossa pääsin monipuolisesti työskentelemään ikäihmisten kanssa. Silloin jo huomasin, että kaupungin tai yksityisen sektorin palvelutarjonta ei saavuta kaikkia ajoissa tai oikealla tavalla. Yhdistystoiminta tuo tärkeän lisän ennen kaikkea ennalta ehkäisevänä tekijänä. Yhdistystoiminnan tarjoamilla palveluilla voidaan parhaassa tapauksessa ennalta ehkäistä yksinäisyyttä, toimintakyvyn heikkenemistä ja syrjäytymistä, sekä lisätä tietoa tärkeistä asioista. Olen päässyt sivusta seuraamaan miten työlleen antautuneesti Turun Seudun Vanhustuessa toimivat ovat kaikki ensisijaisen kiinnostuneita ikäihmisten hyvinvoinnista ja arvokkaan vanhenemisen turvaamisesta.

Turun Seudun Vanhustuen työilmapiiri on positiivinen ja mahdollistaa työskentelyn hyvin yhdessä toimivassa tiimissä. Työyhteisö koostuu moniammatillisesta osaajajoukosta, joiden kanssa on ollut ilo toimia ja oppia. Harjoittelun aikana olen päässyt tutustumaan muun muassa kuntoilukummitoimintaan, tukiystävätoimintaan, kerho- ja edunvalvontatoimintaan sekä vapaaehtoisten virkistystoimintaan. Pääsääntöisesti toimin mukana kuntoilukummi toiminnassa, jossa pääsin muun muassa mittaamaan ikäihmisten toimintakykyä, ohjaamaan harjoitteita, sekä kehittämään joitakin uusia harjoitteita jatkoa varten. Harjoittelujakso on tarjonnut minulle näkymän ikäihmisten arjesta ja siitä minkälaista toimintaa arjen keskellä tapahtuu. Koen saaneeni ammatillisesti tärkeää näkökulmaa siitä mihin minun fysioterapeuttina tulisi kiinnittää huomiota ikäihmisten kanssa työskennellessä.

Voin lämpimästi suositella Turun Seudun Vanhustuki ry:tä harjoittelupaikaksi kaikille, jotka haluavat ymmärrystä yhdistystoiminnasta tai ovat kiinnostuneita ikäihmisten kanssa työskentelystä. Työyhteisössä on vahva kehittämisote ja myös harjoittelija pääsee toimimaan itsenäisesti ja kehittämään omaa työtään.

31.10.2019 Annukka Summanen 

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Syventävien ammattiopintojen harjoittelu

Suoritin syventävien ammattiopintojen harjoittelun kahdessa osassa, joista jälkimmäisen tein Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Harjoitteluni keskittyi pääsääntöisesti opinnäytetyön kirjoittamiseen, jolle järjestö toimi myös toimeksiantajana. Järjestö oli minulle entuudestaan tuttu asiakastyön harjoittelun kautta, joten tunsin työpaikan toimintatavat sekä järjestön toiminnan entuudestaan.

Harjoittelussa keskityin pääsääntöisesti opinnäytetyöni tekemiseen. Järjestö oli toimeksiantajana joustava ja tukeva. Sain kaikilta työyhteisön jäseniltä apua ja tukea. Tiukasta aikataulusta johtuen kirjoitin opinnäytetyöni pääosin järjestön tiloissa harjoittelupäivien aikana. Työyhteisö ymmärsi kiireisen aikatauluni ja harteilleni ei kasatta liikaa muita harjoittelutehtäviä. Sain kuitenkin joustavasti ja vapaasti osallistua erilaisiin työtehtäviin.

Toinen harjoitteluni järjestössä oli ensimmäisen harjoittelun tapaan onnistunut kokemus. Opinnäytetyöhön painottumisesta huolimatta pääsin syventämään osaamistani järjestötoiminnasta sekä kyseisen työpaikan käytänteistä. Suosittelen Turun Seudun Vanhustuki ry:tä niin harjoittelupaikkana kuin opinnäytetyön toimeksiantajana.

11.5.2019 Annika Rantamo 

Turun ammatti-instituutti, datanomin aikuiskoulutus

Opiskelen datanomiksi Juhannuskukkulan koulutalolla, ja hain kolmen kuukauden työssäoppimiseen Vanhustuelle osana koulutustani. Kuulin yhdistyksestä luokkakaverilta, jonka jälkeen päätin laittaa hakemuksen eteenpäin. Tein opinnäytetyön Exceliin ja Vanhustuen nettisivujen uusiin palveluihin liittyen.

Työpaikalle saapuessani ilmapiiri oli positiivinen ja avoin. Vanhustuen antama perehdytys auttoi pääsemään hyvin mukaan siihen, mitä toimistolla tapahtuu. Pääsin myös osallistumaan Vanhustuen erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Työssäoppimisen aikana sain tehdä monipuolisesti kaikenlaista. Aluksi oli huoli, ettei työpaikalla olisi minulle tarpeeksi tekemistä, mutta tämä oli turha murhe. Lähes joka päivä oli jotain uutta tehtävää tai ongelmaa ratkottavana, jotka auttoivat minua oppimaan tietotekniikkaongelmista, joihin en olisi välttämättä muuten törmännyt. Työssäoppimisessa tarvittiin paljon tiedonhaku kykyä, jotta sain vastauksia ongelmiin joihin en ollut ennen törmännyt.

Koen oppineeni paljon uutta työssäoppimisen aikana, ja suosittelisin paikkaa myös muille opiskelijoille.

18.1.2019 Jonne Suominen

Satakunnan ammattikorkeakoulu, oikeustradenomi (AMK)

Suoritin opintoihini kuuluvan 2,5 kuukauden pituisen harjoittelun Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Lisäksi tein opinnäytetyöni yhdistyksen toimeksiannosta liittyen vapaaehtoisjärjestöjen ja Turun kaupungin vanhuspalveluiden väliseen yhteistyöhön.

Tavoitteenani oli harjoittelussa oppia tutustumaan yhdistyksen toimintaan sekä erityisesti hallinnollisiin tehtäviin. Tutustuinkin monipuolisesti yhdistyksessä työskentelevien ihmisten työnkuviin ja yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan, sekä kävin erilaisissa yhdistyksen sidosryhmiin ja toimintaan liittyvissä tapahtumissa. Harjoittelujaksoni aikana kävimme muun muassa tutustumassa Helsingissä toimivan ikäihmisten kaltoinkohteluun erikoistuneen Suvanto ry:n toimintaan sekä järjestimme hyvinvointikeskus Ruusukorttelissa asumismessut, joissa palveluasumista tarjoavat tahot esittelivät erilaisia ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja. Työnkuvani oli melko monipuolinen ja vaihteli yhdistyksen kirjanpidollisista tehtävistä lehtiartikkelien kirjoittamiseen ja luennon pitämiseen.

Harjoittelujaksoni oli mielenkiintoinen ja avarsi ymmärrystäni yhdistystoiminnasta sekä sen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Harjoittelun aikana tekemäni opinnäytetyö syvensi lisäksi ymmärrystäni siitä, miten yhdistysten toimintaa sekä yhdistysten ja julkisen sektorin yhteistyötä säädellään oikeudellisesti ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia kunnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön liittyy käytännön tasolla.

Työyhteisön ilmapiiri oli avoin ja kannustava. Harjoittelu yhdistyksessä edellytti paljon oma-aloitteisuutta, mutta myös tukea oli saatavilla tarvittaessa. Koen, että harjoittelu kehitti ammatillisia valmiuksiani ja vuorovaikutusosaamistani.

Suosittelen lämpimästi Turun Seudun Vanhustukea kaikille järjestötyöstä ja vanhustyöstä kiinnostuneille opiskelijoille.

21.12.2018 Laila Kolehmainen

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Syventävien ammattiopintojen harjoittelu (aikuissosiaalityö) 15op

Viimeisen sosionomin opintojen harjoitteluni tein Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä syksyllä 2018. Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta yhdistyksessä työskentelemisestä, jotenkin sosionomin työmahdollisuudet yhdistystyössä olivat jääneet minulta aivan pimentoon. Tämä harjoittelupaikka kiinnosti myös siksi, koska kohderyhmänä ovat vanhukset.  Haluaisin tulevaisuudessa tehdä vanhustyötä, ja ajattelin saavani Vanhustuesta lisää oppeja ja kokemusta tästä aiheesta.

Ja näitä kyllä sain. Suurimmaksi osaksi kuljin Tukiystävätoiminnan ohjaajien kanssa ja tein toimintaan liittyviä asioita, koska teen aiheeseen liittyen opinnäytetyötä. Lisäksi tavoitteenani oli oppia palvelujärjestelmästä ja opetella palveluohjausta. Pääsin harjoittelemaan ohjaustyötä asiakkaiden luona sekä myös pitämään koulutustilaisuutta uusille vapaaehtoisille ystäville. Eritoten mieleen jäi mahtava syyspäivä Kuhankuonolla, jossa kävimme virkistäytymässä vapaaehtoisten kanssa. Yhdistyksen eri työryhmissä pääsin näkemään muun muassa sen, kuinka vanhuksia koskevia asioita pyritään tuomaan esiin kansan keskuuteen ja jopa päättäjille asti. Opin sen, kuinka tärkeää on eri yhdistysten työntekijöiden verkostoituminen ja keskeinen tiedonjako sekä kokemusten jakaminen.

Kuten muutkin harjoittelijat ovat maininneet, Vanhustuen työilmapiiri on positiivinen ja kannustava. Olen ennenkin kuulunut erilaisiin työyhteisöihin, mutta tässä paikassa koen saaneeni eniten itsevarmuutta tällä saralla. Aiempia harjoittelupaikkojani väheksymättä voin myös mainita, että tässä paikassa minulla oli vähiten istuskelemista ja kelloon tuijottamista. Työpäivät vierähtivät siis nopeaa ohitse. Sain ohjausta aina sitä pyydettäessä, kuitenkin olisin ehkä kaivannut enemmän selkeitä tehtäviä, joihin tarttua.

Jos siis olet aktiivinen, oma-aloitteinen ja kiinnostunut vanhustyöstä, niin Turun Seudun Vanhustuki on varmasti sinulle mainio harjoittelupaikka!

12.10.2018 Vera Holm

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Asiakastyön harjoittelu (10 op)

Suoritin asiakastyön harjoittelujakson Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä touko-kesäkuussa 2018. Järjestöpuolen työ kiinnosti minua jo entuudestaan ja harjoittelu yhdistyksessä vahvisti haluani suuntautua kyseisiin tehtäviin myös tulevaisuudessa. Minulla oli valmiiksi aikaisempaa kokemusta ikääntyneiden kanssa työskentelystä. Harjoittelussa pääsin vahvistamaan ja kehittämään osaamistani erityisesti palvelujärjestelmän ja -ohjauksen alueilta.

Harjoitteluviikkojen aikana pääsin muun muassa toimimaan tukiystävätoiminnassa, ohjaamaan ja osallistumaan niin yhdistyksen toimistolla kuin Ruusukorttelissa järjestettyihin ryhmiin ja tapahtumiin sekä tutustumaan eri vapaaehtoistyön muotoihin. Minut otettiin vastaan tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä ja vaikka harjoittelu vaati harjoittelijalta paljon omatoimisuutta ja aktiivisuutta, en kokenut missään välissä jääväni ilman ohjausta ja tukea. Harjoittelu antoi hyvän kuvan myös siitä, kuinka laaja ja moniammatillinen kolmannen sektorin työ on. Onkin tärkeää, että yhdistys järjestää harjoittelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan jokaisen työntekijän toimenkuvaan henkilökohtaisesti, vaikkei kyseessä olisikaan oman opiskeluala.

Harjoitteluviikot kuluivat nopeasti monipuolisten päivien parissa. Harmillista olikin harjoittelun loppuminen siinä vaiheessa, kun tuntui itse pääsevänsä vasta vauhtiin. Suosittelen Turun Seudun Vanhustuki ry:tä harjoittelupaikaksi jokaiselle järjestötyöstä kiinnostuneelle!

2.7.2018 Annika Rantamo

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK) verkko-opinnot

Asiakastyön projektiharjoittelu 5 op

Turun ammattikorkeakoulu järjestää tällä hetkellä muutamaa verkon kautta opiskeltavaa tutkintoa ja viime syksynä aloitin opintoni ensimmäisessä sosionomiopiskelijoiden verkkoryhmässä. Ryhmässämme on opiskelijoita ympäri Suomea ja yksi opiskelija jopa Ruotsista. Suoritamme tutkintoon kuuluvia kursseja verkossa ja harjoittelut omilla kotipaikkakunnillamme. Tapaamme yleensä kaksi kertaa viikossa Skype-kokouksissa opettajien kanssa, teemme aktiivisesti ryhmätöitä, osallistumme verkko-opetustunneille ja työskentelemme itsenäisesti. Verkko-opinnot antavat vapautta ja ovat minulle erinomainen vaihtoehto töiden ohella suoritettavaksi. Luullusta poiketen ryhmästämme on muodostunut ensimmäisen vuoden aikana todella tiivis ja koemme kaikki, että verkon kautta on mahdollista päästä syväänkin vuorovaikutukseen toistemme kanssa.

Ensimmäisen harjoitteluni suoritin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Asiakastyön projektiharjoittelun toteutin Pelejä ja porinaa -ryhmän ohjaajana ja suunnitellen sen toimintaa. Meillä oli ihana kevät ryhmäläisten kanssa ja sain harjoittelusta enemmän irti, kuin aluksi osasin odottaa.

Valitsin ryhmän tapaamisiin erilaisia pelejä ja pelailun ohessa keskustelimme kaikista esiin nousevista aiheista. Yksi harjoittelun kohokohdista oli ulkopelikerta, jolloin lähdimme ulos puistoon pelaamaan mölkkyä, kaikki nauttivat siitä paljon. Harjoitttelun tavoitteeksi asetin ryhmäläisten sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen.

Turun Seudun Vanhustuki on innostava harjoittelupaikka, jota voin suositella muillekin opiskelijoille. Työntekijät ovat avoimia, ystävällisiä ja aina valmiita auttamaan tai vastaamaan kysymyksiin. En olisi saanut toteutettua harjoittelua toivomallani tavalla ilman Turun Seudun Vanhustuen tukea ja innokkuutta suunniteltua toimintaani kohtaan.

Turun Seudun Vanhustuessa käy ilmi myös se, kuinka sydämellä he tätä työtä tekevät. Se motivoi itseänikin tekemään peliryhmästä entistä toimivamman kokonaisuuden, joka tuo iloa ja jaksamista jokaisen osallistujan arkeen.

1.6.2018 Nita Jalopaasi

Turun Ammattikorkeakoulu, terveydenhoitaja (AMK)

Hoitotyön yrittäjyys TKI ympäristöissä, harjoittelu 8 op

Opiskelen monimuotokoulutuksessa terveydenhoitajaksi Turun Ammattikorkeakoulussa, Salon yksikössä. Opintoihimme kuuluu Hoitotyön yrittäjyys kurssi jonka suoritin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta, mutta tulevana terveydenhoitajana on yhdistyssektorikin mahdollinen työnantaja ja halusin siksi tutustua yhdistystoimintaan. Suoritin harjoitteluni 2018 tammi-helmikuussa.

Turun Seudun Vanhustuki ry:n pyynnöstä pidin 4 lyhyehkästä info/keskustelu tilaisuuttaa koskien eri terveyteen liittyviä aiheita. Näissä tilaisuuksissa käytiin läpi suunnittelemani aiheet, mutta kuulijoiden kiinnostuksen tai tarpeen mukaan keskustelu rönsyili laajemminkin. Tulevana terveydenhoitajana sain hyvää kokemusta tiedonkeruusta ja sen jakamisesta kuulijoiden kanssa.

Turun Seudun Vanhustuki järjesti Digi-messut Ruusukorttelissa harjoitteluni aikana. Messuilla oli 22 näytteilleasettelijaa, pankista yksittäisiin toimijoihin. Tarkoituksena oli hälventää ikäihmisten pelkoa tietotekniikkaa ja sen käyttämistä kohden. Messuilla kävi noin 200 ihmistä ja palautuskyselyn perusteella messut tulivat tarpeeseen.

Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä suorittamani harjoittelun aikana sain tutustua yhdistystoiminnan monipuolisuuteen, mukaviin asiakkaisiin ja työtovereihin. Harjoitteluni antoi paljon osaamista tulevaa ammattiani ajatellen.

4.3.2018 Lena Savander

Turun Ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Suuntaavat opinnot, toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla (15op)

Syksyllä 2017 sain viettää 10 viikkoa harjoittelussa Turun Seudun Vanhustuessa. Olen tehnyt pääasiassa työtä suorassa kontaktissa asiakkaan kanssa, joten halusin nyt päästä perehtymään toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen organisaatiotasolla. Lisäksi halusin tutustua ikäihmisiin asiakasryhmänä ja saada kokonaiskuvan tälle asiakasryhmälle tuotettavista palveluista Turussa.

Harjoittelu vastasi tavoitteisiini todella hyvin. Työ on monipuolista: Olin mukana järjestämässä tapahtumia, tutustuin yhdistyksen järjestämiin kerhoihin ja luentoihin, pääsin mukaan yhteistyöryhmiin ja yhdistyksen kokouksiin. Tutustuin myös tukiystävätoimintaan ja pidin ystäville tapaamisen sekä tein tukiystävätoiminnalle sidosryhmäkyselyn. Teen yhdistykselle myös opinnäytetyön ja olin mukana järjestämässä siihen liittyvää viikon mittaista tapahtumaa, Ikäihmisten kansalaisraatia.

Työ yhdistyksessä vaatii oma-aloitteisuutta ja halua itse tarttua työtehtäviin. Työyhteisöön oli helppo päästä sisään ja työkavereilta sai aina kysyä neuvoja ja mielipiteitä. Loistava harjoittelupaikka etenkin pidempiin harjoitteluihin.

27.10.2017 Jenny Äijälä

Humanistinen Ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK)

KANSALAISTOIMINNAN JA NUORISOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, harjoittelu

Suoritin viimeisen työharjoitteluni Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä 28.2. – 8.5. 2017. Opiskeluissani suuntauduin järjestöpuolelle ja halusin tehdä valinnan, joka ei ollut kovin tavanomainen yhteisöpedagogin harjoittelupaikaksi. Halusin avata latua koulutusohjelmasta, myös vanhusten parissa tehtävään työhön ja tähän tarkoitukseen harjoittelupaikka sopi erinomaisesti. Näin jälkeenpäin voin todeta, että valintani oli onnistunut. Yhteisöpedagogin koulutus ja kompetenssit sopivat erittäin hyvin myös vanhusten parissa tehtävän työhön. Monet nuoret tarvitsevat tukea ja vahvistamista, kun he valmistautuvat elämän vastuisiin ja itsenäisyyteen. Aivan yhtä paljon tätä tukea tarvitsevat myös vanhemmat ihmiset, kun he jäävät eläkkeelle ja ikääntyvät.

Työharjoittelussani sain sopivasti tukea, vastuuta ja vapautta. Osallistuin moniin eri ryhmiin ja tapahtumiin, joissa vanhuksille tarjottiin mukavaa tekemistä, sosiaalista vahvistamista ja muuta tukea. Ennen harjoittelun alkamista pyysin, että saan alkaa vetämään vanhuksille pelikerhoa. Pian jo pystyinkin yhdistyksen toimintakalenterista toteamaan, että perjantaisin 10-11.30 on kerho Peliä ja Porinaa, vetäjänä Pasi Laakso. Pelikerhoon osallistui alusta saakka sopiva määrä innostuneita vanhuksia. Pelailimme eri pelejä ja samat ihmiset osallistuivat kerta toisensa jälkeen. Kerho oli mukavaa yhdessä pelailua ja erittäin sosiaalinen tapahtuma.

Harjoitteluuni sisältyi myös kehitystehtävän toteuttaminen. Tämä toteutui aivan mahtavasti. Sain toteutettavaksi turkulaisten vanhusten huolikartoituksen. Tehtävän myötä pääsin erittäin kiinnostaviin keskusteluihin monien vanhusten kanssa. Lopputulos oli myöskin erittäin tyydyttävä. 260 vanhusta, jotka olivat päässeet kertomaan huolensa. Kartoituksen loppuun vielä julkistamistilaisuus Turun kaupunginkirjastolla. Paikalla myös YLE ja Turun Sanomat, jotka molemmat tekivät isot jutut medioihinsa.

Harjoittelun parasta antia olivat myös yhdistyksen muu henkilökunta, joiden kanssa työskentely oli mukavaa ja opettavaista. Sain tutustua laajasti Turun alueella toimiviin verkostoihin, jotka tekevät työtä vanhusten parissa ja laajentaa myös omia verkostojani. Kiitän Turun Seudun Vanhustukea tästä opettavaisesta yhteisestä ajasta ja suosittelen yhdistystä harjoittelupaikaksi, myös muille opiskelijoille.

8.5.2017 Pasi Laakso

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, harjoittelu

Suoritin opintojeni viimeisen harjoittelujakson kahdessa osassa, joista viimeiset viisi viikkoa alkuvuodesta 2017 Turun Seudun Vanhustuessa. Lyhyestä ajanjaksosta huolimatta ehdin nähdä ja tehdä paljon harjoitteluni kuluessa. Pääosin toimin mukana tukiystävätoiminnassa, jossa pääsin tutustumaan koko tukiystäväprosessin etenemiseen ystäväpyynnöstä kartoituskäyntiin ja sopimustapaamisista seurantakäynteihin sekä vuosikeskusteluihin. Harjoitteluni aikana ehdin myös osallistua vapaaehtoisten tukiystävien kouluttamiseen sekä ohjata heille virkistystoimintaa ystävätapaamisissa. Asiakastyö oli mielestäni antoisaa ja oli mielenkiintoista tutustua vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Tukiystävätoiminnan lisäksi ehdin viidessä viikossa osallistua yhdistyksen järjestämälle retkelle Lehmirannan lomakeskukseen sekä useisiin eri tapahtumiin niin yhdistyksen toimistolla kuin Ruusukorttelissa. Lisäksi päivittelin yhdistyksen nettisivuja ja kirjoitin yhdistyksen jäsenlehteen Tukiviestiin. Opiskelijan kannalta mieluisaa oli myös osallistua erilaisiin verkostokokouksiin ja tutustua muihin kolmannen sektorin järjestötoimijoihin. Mielestäni harjoittelujakso Turun Seudun Vanhustuessa oli hyvä tapa tutustua niin vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, järjestötyöhön kuin vanhuksille tarjottavaan matalan kynnyksen palvelutoimintaan!

10.2.2017 Essi Kirkkala

Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, TtM (terveystieteiden maisteri)

Kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu (10 op)

Opiskelen viimeistä vuotta Turun yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkintoa ja pääaineeni on hoitotiede. Osana maisterin opintoja meille kuuluu harjoittelu, jossa toteutamme joko etukäteen nimetyn projektin, tai kuten minun tapauksessani, laadin oman henkilökohtaisen projektin jonka toteutin Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Hain kuukauden harjoitteluun yhdistykselle, koska minulla oli aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ainejärjestössä toimimisen kautta, sekä olin henkilökohtaisesti kiinnostunut harjoittelun suorittamisesta kolmannen sektorin organisaatiossa. Kuulin yhdistyksestä opiskelijoiden yleisen tiedotusalustan kautta, ja otin itse yhteyttä yhdistykseen.

Suoritin harjoitteluni marraskuussa 2016. Harjoitteluprojektini suunniteltiin yhteistyössä yhdistyksen ja hoitotieteen laitoksen kanssa, ja projektini tarkoituksena oli toimia kliinisen hoitotieteen asiantuntijana yhdistyksessä edistäen ikääntyneiden hyvinvointia. Työtehtävieni kirjo oli monipuolinen ja laaja: pääsin pitämään luentotilaisuuksia, toimimaan hallituksen syyskokouksen sihteerinä, pidin avointen ovien päivänä terveyspistettä, osallistuin yhdistyksen edustamiseen eri paikoissa ja tapaamisissa, ja mikä tärkeintä, sain monipuolisen kokemuksen yhdistystoiminnan organisoinnista ja yhdistyksessä työskentelystä. Sain lisäksi kirjoituskokemusta, kun laadin kaksi artikkelia Tukiviesti-jäsenlehteen.

Harjoitteluni oli kokonaisuudessaan antoisa, monipuolinen, ja projektini onnistui hyvin. Minut otettiin yhdistyksessä lämpimästi vastaan, koin että omaan asiantuntijuuteeni luotetaan ja sain vapauden olla luova toteuttaessani projektin eri osia. Koin myös, että harjoitteluni ja projektini olivat hyödyllisiä ikääntyneille, joka on mielestäni koko yhdistyksessä toimimisen kulmakivi. Voisin kuvitella työskenteleväni tulevaisuudessa jossakin yhdistyksessä, ja koen että harjoittelun jälkeen minulla on hyvät valmiudet olla töissä terveyteen tai hyvinvointiin keskittyvässä kolmannen sektorin organisaatiossa.

30.11.2016 Minna Laiti

Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, SOSIAALITIETEIDEN LAITOS, VTM (sosiologia)

Harjoittelu (10 op)

Opiskelen sosiologiaan Turun yliopistossa ja hain kolmen kuukauden harjoitteluun Turun Seudun Vanhustuki ry:lle, koska minulla on kokemusta yhdistyksestä työskentelystä ainejärjestötoiminnan kautta ja graduni käsittelee vanhuutta. Toivoin saavani harjoittelustani kokemusta toisenlaisesta yhdistystoiminnasta ja vanhusten kanssa työskentelystä.

Harjoitteluni kesäkuusta syyskuun loppuun Turun Seudun Vanhustuki ry:llä oli oikein onnistunut. Harjoitteluun kuului paljon erilaisia asioita ja tehtäviä, joka teki harjoittelusta hyvin monipuolisen ja opettavaisen. Sain kokemusta esimerkiksi viestinnästä, mainosten suunnittelusta, yhdistystoiminnasta sekä asiakaspalvelusta. Minulla oli myös mahdollisuus pitää esitelmiä, kirjoittaa yhdistyksen lehteen sekä osallistua erilaisiin tempauksiin ja kokouksiin. Tätä kautta tutustuin laajemmin Turussa oleviin yhdistyksiin ja vanhuksille järjestettäviin palveluihin.

Työtehtäväni vaativat tarkkuutta, empatiakykyä ja tilannetajua, jotka tulivat tarpeeseen juuri asiakaspalvelussa. Asiakastyö tuli aina ensimmäisenä, minkä näen hyvä asiana. Pääsin myös toteuttamaan päävastaavana Elämänmenoa-messut syyskuun lopussa. Messuilla oli 30 näytteilleasettajaa ja niihin osallistui 400 ihmistä. Työstin messuja läpi harjoitteluni ja ne onnistuivat hyvin.

Koen saaneeni harjoittelusta hyvin paljon irti. Sain tärkeää työkokemusta oman alan työstä, jollaista voisin nähdä tulevaisuudessa tekeväni. Tärkeintä oli ehkä huomata olevansa hyvä sellaisessa työssä, jonka voisi nähdä olevansa oma juttu. Oli antoisaa päästä kokeilemaan oppimiaan taitoja todellisessa elämässä, ja huomata, että yllättävistäkin taidoista voi olla hyötyä. Työyhteisön ilmapiirin ansiosta uskalsin toteuttaa itseäni ja tehdä omia pieniä projekteja.

30.9.2016 Maaria Lilja

Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, , SOSIAALITIETEIDEN LAITOS, VTM (sosiologia)

Harjoittelu (10 op)

Harjoittelun aikana sain toteuttaa monenlaista työtehtävää. Tein mainoksia Publisherilla, päivitin yhdistyksen Twitteriä ja Facebookia ja ideoin tekemisiä tapahtumiin.

Osallistuin ensin kaikkiin eri toimintaryhmiin, jotta tiedän, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Sen aikana aloin suunnitella yhdistykselle kyselyä, jossa otin selvää, millaisia ihmisiä yhdistyksessä käy. Kyselyssä oli ikä, sukupuoli ja asuuko yksin, mistä on saanut tiedon tulla tapahtumaan ja missä muissa tapahtumissa on käynyt. Vastaajia oli 280 kappaletta. Tämän tutkimuksen perusteella kohderyhmä on löydetty hyvin, koska yhteensä kaikkiin tapahtumiin osallistujista kaksi kolmasosaa henkilöistä oli yli 70-vuotiaita ja yksinäisiä. He saivat heille tärkeitä asioita eli mielenvirkistystä, ystävyyssuhteita tekemistä ja voivat auttaa toisia ihmisiä. Yhteensä hyötyä koettiin saaneen yhdistykseltä 461 asiassa.

Harjoittelun loppuvaiheessa järjestettiin vanhusten virkistysretki Ruusukortteliin. Piti tilata invataksit, soittaa vanhuksille, aikatauluttaa jokaiselle henkilölle, missä pitää olla ja mitä tehdä.

Kaiken kaikkiaan harjoittelun aikana pääsin monipuolisesti kokeilemaan eri taitojani sekä asiafaktoja käsittelevissä että luovassa toiminnassa, kuten askartelussa, keskustelupiirin vetäjänä ja yhteislaulutilanteissa.

13.6.2016 Kirsimaria Ahtola

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

Turun ammattikorkeakoulu, tradenomi (AMK)

Opinnäytetyö

Päädyin tekemään opinnäytetyötä Turun Seudun Vanhustuelle oikeastaan sattuman kautta. Selasin kouluni (Turun ammattikorkeakoulun) intranetin sivuja, joilta löysin ilmoituksen, että etsitään opinnäytetyön tekijöitä. Aihe oli juuri oma kiinnostuksen kohteeni eli viestintä. Olin Vanhustukeen heti yhteydessä ja sain toimeksiannon opinnäytetyöhön.

Prosessi sujui oikein hyvin; sain tarvittavasti tukea ja sain tehdä työtä oman aikatauluni mukaan. Sovimme kuitenkin milloin työn pitäisi viimeistään olla valmis ja pysyin aikataulussa hyvin.

Yhteistyö sujui siis erinomaisesti ja olen todella iloinen, että päädyin tekemään opinnäytetyöni Turun Seudun Vanhustuelle!

6.6.2016 Satu Poikkimäki

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

Turun ammattikorkeakoulu, tradenomi (AMK)

Perusharjoittelu (12 op)

Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja suoritin perusharjoittelun (320h) Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä. Harjoittelun tarkoituksena oli tutustua yhdistystoimintaan, kehittää sosiaalisia taitoja ja oppia teoriassa tuttuja asioita käytännössä.

Tehtäväni harjoittelujakson aikana olivat erittäin monipuolisia. Olen päässyt mukaan mm. eri työryhmien palavereihin, ollut mukana tapahtumien järjestämisessä, käynyt mielenkiintoisilla vierailijaluennoilla ja esittelemässä yhdistyksen toimintaa. Toimistolla olen toivottanut vieraat tervetulleiksi ja tutustunut uusiin ihmisiin.

Toimistotehtävissä opintoni otettiin hyvin huomioon ja olen mm. hoitanut tiliöintiä, ollut apuna jäsenasioiden hoitamisessa, tehnyt palaverien muistioita. Syyskokoukseen tein talousarvion esityksen.

Harjoittelujaksoni Vanhustuessa on ollut minulle hyvin antoisa ja antoi minulle hyvän kokonaiskuvan yhdistystoiminnasta. Olen harjoitteluviikkojen aikana saanut paljon uusia kokemuksia ja käytännön asiat ovat opettaneet paljon.

8.1.2016 Annabella Holm

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomi (AMK)

Suuntavat opinnot, toiminnalliset menetelmät sosiaalialalla, harjoittelu (15 op)

Vietin kevään ja syksyn aikana yhteensä 10 harjoitteluviikkoa Vanhustuessa. Harjoittelu oli itselleni erittäin antoisa. Pääsin osallistumaan toimintaan hyvin monipuolisesti ja opin paljon uusia asioita. Pääasiassa olin mukana Tukiystävätoiminnassa, mutta osallistuin myös yhdistyksen muuhun toimintaan. Olen ollut mukana Oloneuvoksen olohuoneessa, käsityökerhossa, Studia Generaliassa ja Ikäystävissä sekä tuolijumpassa, kerran myös ohjaajana. Olen osallistunut yhdistyksen eri työryhmiin ja Tukiystävätoiminnan yhteistyöryhmiin. Olen pitänyt Ystävän peruskursseja uusille vapaaehtoisille, ollut tuettavien vanhusten luokse tehtävillä kartoitus- ja sopimuskäynneillä sekä eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi olen kirjoittanut tuettaville käsikirjaa, suunnitellut ja tehnyt mainoksia ja vielä paljon muuta!

Tein harjoittelun ohessa opinnäytetyöni Tukiystävätoiminnasta omaisten näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitin omaisten kokemuksia Turun Seudun Vanhustuki ry:n tukiystävätoiminnasta. Tukiystävätoiminnan tavoitteita ovat muun muassa vanhusten yksinäisyyden vähentäminen ja omaisten huolen väheneminen. Kyseessä oli kyselylomaketutkimus, jossa osa vastaajista vastasi sähköpostikyselyyn ja osa vastasi samoihin kysymyksiin puhelimitse.

Tutkimuksessa selvisi, että kaikki omaiset tiesivät tukiystävästä ja myös tukiystävän tehtävät olivat hyvin tiedossa. Sen sijaan yhdistyksen muusta toiminnasta heillä oli vain vähän tietoa. Yhteydenpitoon työntekijöiden kanssa oltiin pääsääntöisesi tyytyväisiä. Lähes puolet omaisista oli halukkaita osallistumaan omaisteniltaan. Tukiystävätoimintaa pitivät tärkeänä tai erittäin tärkeänä yli 95 prosenttia omaisista ja 43 prosenttia omaisista koki oman huolensa vähentyneen tukiystävätoiminnan myötä.

24.9.2015 Jonna Hyvärinen