Edunvalvontaryhmä

Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksessä vanhusten asioiden asiantuntijaroolissa ja vanhusten etujen valvojana pyrkien vaikuttamaan päätöksentekoon. 

Ryhmän tehtävänä on ennen kaikkea kuulla vanhuksia, mutta myös eri intressiryhmiä, seurata päätöksentekoa vanhuksiin liittyvissä asioissa, vanhuksiin liittyvää tutkimustietoa ja julkista keskustelua vanhuksista. Näiden pohjalta edunvalvontaryhmä tekee esityksiä ja lausuntoja palvelujen kehittämiseksi ja puutteiden korjaamiseksi sekä tarvittaessa nostaa asioita julkiseen keskusteluun median välityksellä.

Edunvalvontaryhmä järjestää vuosittain myös vaikuttamistilaisuuksia.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta.