Toimikunnat tukevat hallitusta tehtävässään

Toimikunnissa toimii yhdistyksen hallituksen nimeämiä yhdistyksen jäseniä.

Jos jokin toimikuntatyöskentely kiinnostaa sinua, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Taloustoimikunta toimii toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä kevät- ja syyskokouksen valmistelussa.

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä seuraa Tukiystävätoiminnan etenemistä, arvioi toimintaa ja toimii työntekijöiden tukena toiminnan kehittämisessä. Tämä tarkoittaa toimintalukujen seurantaa, palauteyhteenvetoihin sekä avustushakemukseen, vuosiselvitykseen sekä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusraporttiin tutustumista.