Toimikunnat tukevat hallitusta tehtävässään

Toimikunnissa toimii yhdistyksen hallituksen nimeämiä yhdistyksen jäseniä sekä yhteistyökumppaneita.

Taloustoimikunta toimii toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä kevät- ja syyskokouksen valmistelussa.

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä seuraa Tukiystävätoiminnan etenemistä, arvioi toimintaa ja toimii työntekijöiden tukena toiminnan kehittämisessä. 

Kuntoilukummitoiminnan ohjausryhmä seuraa Kuntoilukummitoiminnan etenemistä, arvioi ja ohjaa toimintaa yhteistyössä ohjaajan kanssa.