Vanhusten asioiden edunvalvontaa ja hyvinvoinnin edistämistä arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi vuodesta 2002

Vuonna 2017 järjestimme 24 virkistystilaisuutta, 5 retkeä, 37 luentoa ja 150 ryhmäkertaa. Näillä tavoitimme yli 5300 osallistujaa. Lisäksi vapaaehtoiset ystävät tekivät yli 1600 tukiystäväkäyntiä ja soittivat reilu 410 puhelua yksinäisille vanhuksille.

Toiminnan lähtökohtana ovat kotona asuvien vanhusten tarpeet. Järjestämme heille matalan kynnyksen toimintaa.

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Vapaaehtoiset tekevät toiminnan ohella tiivistä yhteistyötä yhdistyksen työntekijöiden kanssa toiminnan seuraamisessa, arvioimisessa sekä kehittämisessä. Työntekijät toimivat vapaaehtoisten rinnalla tukien heitä vapaaehtoistoiminnassaan.

Kotipaikamme on Turku.

Yhdistyksemme motto on "Elämän iloa ja ystävän tukea".