Vanhusten asioiden edunvalvontaa ja hyvinvoinnin edistämistä arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi vuodesta 2002

Vuonna 2019 järjestimme 14 virkistystilaisuutta, viisi retkeä, 12 luentoa, 19 tietoiskua, messutapahtuman ja 136 kaikille avointa ryhmäkertaa. Näillä tavoitimme lähes 4000 osallistujaa. Vapaaehtoiset ystävät tekivät 1741 tuki- tai ulkoiluystäväkäyntiä ja soittivat 446 puhelua yksinäisille vanhuksille. Lisäksi kuntoilukummitoimintaa toteutettiin seitsemän vapaaehtoisen voimin syksyn ajan.

Toiminnan lähtökohtana ovat kotona asuvien vanhusten tarpeet. Järjestämme heille matalan kynnyksen toimintaa.

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Vapaaehtoiset tekevät toiminnan ohella tiivistä yhteistyötä yhdistyksen työntekijöiden kanssa toiminnan seuraamisessa, arvioimisessa sekä kehittämisessä. Työntekijät toimivat vapaaehtoisten rinnalla tukien heitä vapaaehtoistoiminnassaan.

Kotipaikkamme on Turku.

Yhdistyksemme motto on "Elämään iloa ja ystävältä tukea".

Hyvä vanhuus-teesi

Kun tulen siihen vaiheeseen elämässäni, että tarvitsen ulkopuolisen apua selviytyäkseni arjesta, toivoisin seuraavia asioita:

  • Yksilöllisyyttäni ja itsemäärämisoikeuttani kunnioitettaisiin.
  • Perustoimeentuloni olisi turvattu.
  • Kaikenpuolinen turvallisuuteni olisi taattu.
  • Halutessani voisin ulkoilla ja vierailla ystävieni luona.
  • Saisin tarvitsemaani apua ja hyvää hoivaa elämäni loppuun saakka. Avun tarpeen arviointi ja avun saanti toteutuisivat viiveettä.
  • Voisin voimavarojeni rajoissa vielä osallistua ja tehdä jotain hyödyllistä ympäristölleni ja kanssaihmisilleni.
  • Minua ei unohdettaisi, omaisteni ja ystävieni läsnäolo mahdollistettaisiin.
  • Minua tulee kuulla hoitoani suunniteltaessa. Jos olen laatinut hoitotahdon, sitä tulee noudattaa.

Hyväksytty Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokouksessa 2011.