Vanhusten asioiden edunvalvontaa ja hyvinvoinnin edistämistä arvokkaan vanhenemisen turvaamiseksi 
vuodesta 2002

Toiminnan lähtökohtana ovat kotona asuvien vanhusten tarpeet. Järjestämme heille matalan kynnyksen toimintaa.

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumatonta.

Vapaaehtoiset tekevät toiminnan ohella tiivistä yhteistyötä yhdistyksen työntekijöiden kanssa toiminnan seuraamisessa, arvioimisessa sekä kehittämisessä. Työntekijät toimivat vapaaehtoisten rinnalla tukien heitä vapaaehtoistoiminnassaan.

Kotipaikkamme on Turku.

Yhdistyksemme motto on "Elämään iloa ja ystävältä tukea".

Hyvä vanhuus-teesi

Kun tulen siihen vaiheeseen elämässäni, että tarvitsen ulkopuolisen apua selviytyäkseni arjesta, toivoisin seuraavia asioita:

  • Yksilöllisyyttäni ja itsemäärämisoikeuttani kunnioitettaisiin.
  • Perustoimeentuloni olisi turvattu.
  • Kaikenpuolinen turvallisuuteni olisi taattu.
  • Halutessani voisin ulkoilla ja vierailla ystävieni luona.
  • Saisin tarvitsemaani apua ja hyvää hoivaa elämäni loppuun saakka. Avun tarpeen arviointi ja avun saanti toteutuisivat viiveettä.
  • Voisin voimavarojeni rajoissa vielä osallistua ja tehdä jotain hyödyllistä ympäristölleni ja kanssaihmisilleni.
  • Minua ei unohdettaisi, omaisteni ja ystävieni läsnäolo mahdollistettaisiin.
  • Minua tulee kuulla hoitoani suunniteltaessa. Jos olen laatinut hoitotahdon, sitä tulee noudattaa.

Hyväksytty Turun Seudun Vanhustuki ry:n kevätkokouksessa 2011.