Edunvalvontaryhmä

Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksen vanhusasioiden asiantuntijaroolissa ja ikäihmisten edunvalvojana pyrkien vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon.

Ryhmä kuulee eri intressiryhmiä ja tekee Turun kaupunginhallitukselle, hallintokunnille ja virkamiesjohdolle aloitteita, esityksiä ja lausuntoja palvelujen kehittämiseksi ja puutteiden korjaamiseksi. Asioita, aloitteita ja ehdotuksia tuodaan tarvittaessa julkisuuteen myös median välityksellä.

Edunvalvontaryhmäjärjestää vuosittain myös vaikuttamistilaisuuksia.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta.

Minkälaisia ovat asumisen vaihtoehtosi, kun tarvitset apua? Tuetun asumisen messut tiistaina 23.10.2018 kello 14.15-16 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus. Messuilla eri palveluasumista tarjoavia tahoja esittelemässä toimintaansa. Tule tutustumaan mahdollisuuksiin! Maksuton sisäänpääsy. Järj. Turun Seudun Vanhustuki ry:n edunvalvontaryhmä.