Edunvalvontatyöryhmä

Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksen vanhusasioiden asiantuntijaroolissa ja ikäihmisten edunvalvojana pyrkien vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon.

Ryhmä kuulee eri intressiryhmiä ja tekee Turun kaupunginhallitukselle, hallintokunnille ja virkamiesjohdolle aloitteita, esityksiä ja lausuntoja palvelujen kehittämiseksi ja puutteiden korjaamiseksi. Asioita, aloitteita ja ehdotuksia tuodaan tarvittaessa julkisuuteen myös median välityksellä.

Edunvalvontaryhmä järjestää vuosittain myös vaikuttamistilaisuuksia.

Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta.